Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter i 2016

|

Kategorier

Nyheder
|

Socialstyrelsen har netop udgivet årsstatistikken med tal og viden om kvinder og børn på kvindekrisecenter i 2016.

Stine Oksbjerg

Socialstyrelsen har netop udgivet årsstatistikken med tal og viden om kvinder og børn på kvindekrisecenter i 2016.

Hvert år indsamler Socialstyrelsen oplysninger om de kvinder og børn, der har opholdt sig på et af landets kvindekrisecentre. Årsstatistikken indeholder udvalgte nøgletal og temaanalyser, der både giver et indblik i aktiviteterne på krisecentrene i 2016 og fremlægger generel viden om vold i nære relationer. I 2016 fik krisecentrene 12.673 henvendelser, hvoraf 7.477 drejede sig om forespørgsler om ledige pladser. Den samme kvinde kan have henvendt sig flere gange. I 61 procent af tilfældene blev der givet et afslag, da der ikke var en ledig plads. I Danmark er 33.000 kvinder hvert år udsat for vold fra en partner.

Du kan finde hele årsstatistikken over kvinder og børn på kvindekrisecenter i 2016 her.

 

Psykisk vold fylder

Årsstatistikken giver blandt andet viden om opholdslængden for kvinder og børn på krisecenter, hvilke typer af vold kvinderne har været udsat for, og hvor lang tid kvinderne har været udsat for vold. Kvinderne kan have været udsat for en eller flere typer af vold. De kan have været udsat for fysisk eller psykisk vold, materielle ødelæggelser, økonomisk kontrol eller for seksuelle overgreb. Af årsstatistikken fremgår det, at 99 procent af kvinderne har været udsat for psykisk vold i 2016. 83 procent har været udsat for fysisk vold. Tallene bekræfter, at vi i højere grad er nødt til at handle og skabe bedre indsatser, når det gælder psykisk vold.

PTSD-symptomer

Temaanalyserne i årsstatistikken for 2016 sætter fokus på:
  • kvindernes og børnenes bopælskommuner efter ophold på krisecenter
  • kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter
  • partnervold og voldsudøver
  • kvinders psykiske helbred
  • underretninger om børn på krisecenter
Det er første gang, årsstatistikken kigger på de psykiske symptomer, som kvinderne på krisecentrene har på baggrund af den vold, de har været udsat for. Når kvinderne er flyttet fra et krisecenter, er de blevet spurgt om, hvilke psykiske symptomer de oplever som følge af den volden. Af årsstatistikken fremgår det, at 44 procent af kvinderne oplever symptomer på PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion).   Årsstatistikken er udarbejdet på baggrund af registreringer fra krisecentrene samt med faglige input fra LOKK. Årsstatistikken indeholder oplysninger indhentet fra 42 danske kvindekrisecentre. Her kan du finde årsstatistikken for 2015.    

Vil du følge med på mail?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor: Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt. Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig. [gravityform id="1" title="true" description="true"]