Ny rapport fra Lev Uden Vold: 1 ud af 5 danskere har været udsat for vold i barndomshjemmet

|

Kategorier

Nyheder
|

Som den første af sin art i Danmark kaster en ny rapport fra Lev Uden Vold lys over omfanget af voksne danskere, der har været udsat for vold af deres forældre i barndommen. Mens de ældre generationer i højere grad har været udsat for fysisk vold i barndomshjemmet, er mønstret i de yngre generationer mere komplekst.

Skub, rusk, slag og gentagne nedværdigende øgenavne.

Det er nogle af de oplevelser, som en ny undersøgelse fra Lev Uden Vold har spurgt over 16.500 voksne danskere ind til, om de har haft i barndommen.

Undersøgelsen viser, at hver femte voksne dansker (20 pct.) har været udsat for minimum én voldsform af deres forældre i løbet af barndommen. I tallene gemmer der sig erfaringer med både fysisk, psykisk og seksualiseret vold.

Fysisk vold er på tværs af alle aldersgrupper den mest udbredte voldsform, som 17,4 % af danskerne i løbet af deres barndom har været udsat for af deres forældre. Dernæst kommer psykisk vold (7,9 pct.) og sidst seksualiseret vold (0,8 pct).

”Undersøgelsen er et vigtigt bidrag til den eksisterende viden på området, fordi den giver en indsigt i, hvordan en barndom med vold har udviklet sig over tid. Hvor de ældste generationer i højere grad har været udsat for fysisk vold alene, ser vi mere sammensatte erfaringer hos de yngre generationer, som i højere grad også har haft oplevelser med psykisk vold. Både lovgivning og opdragelsesnormer har ændret sig over tid, og resultaterne af vores undersøgelse tyder på, at den måde vi lovgiver på og taler om vold, har en betydning,” siger direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff.  

Overlap med omsorgssvigt og det at overvære vold

Undersøgelsen belyser også omfanget af danskere, der har overværet vold mellem deres forældre og oplevet forskellige former for følelsesmæssige omsorgssvigt. Her svarer mere end hver tiende (12,7 pct.), at de har været vidne til fysisk vold mellem deres forældre i barndommen, mens 8,7 pct. ikke har følt sig elsket som barn.

Kigger man på sammenhængen mellem vold, omsorgssvigt og det at overvære vold mellem forældre, er der overlap. Konkret viser undersøgelsen, at over halvdelen (53,2 pct.) af dem, der har været udsat for psykisk vold, også har oplevet nogen form for omsorgssvigt. Desuden har næsten 4 ud af 10 (37,4 %) af dem, der har været udsat for psykisk vold, også været vidne til gentagen fysisk vold mellem forældre.

”Vi ved, at det at overvære vold mod andre i hjemmet, kan have lige så store konsekvenser som selv at blive udsat for vold. Undersøgelsen viser, at de, der har været udsat for vold af deres forældre, i højere grad end andre også oplever andre former omsorgssvigt og overværer vold mellem deres forældre. Det er nyttig viden, fordi det peger på et forebyggelsespotentiale,” siger direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff.

”Der er behov for at arbejde systematisk med at få øje på de familier, hvor børn udsættes for eller overværer vold. Vi skal handle og underrette ved mistanke om vold. Og mindst lige så vigtigt: Vi skal sikre den nødvendige hjælp til børnene og familierne for at nedbringe risikoen for, at børnene får alvorlige følgevirkninger og bringer volden med videre ind i deres voksenliv og egne familier.”

Første undersøgelse af sin art i Danmark

I rapporten er der uddrag fra en netop udgivet undersøgelse fra Lev Uden Vold om, hvordan vold i opvæksten påvirker familielivet som voksen. Undersøgelsen er baseret på interview med 16 kvinder og mænd, der i spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’ angiver at have været udsat for vold i opvæksten.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik for Lev Uden Vold og er den første af sin art i Danmark, der udelukkende handler om voksne danskeres erfaringer med vold.

Flere rapporter fra Lev Uden Vold dykker hen over sommeren og efteråret ned i data fra spørgeskemaundersøgelsen for blandt andet at komme nærmere et svar på, om og hvordan vold går i arv fra én generation til en anden. 


Download rapporten herSpørgsmål til rapporterne?

Kontakt Shani Hannah Shalom
Presse- og kommunikationskonsulent i Lev Uden Vold
Tlf.: 31494441 / shs@levudenvold.dk

 

Tryk her for at komme væk fra denne side