Presseklip 2024

JUNI 


TV Avisen: Ofre for voldtægter kender ofte gerningspersonen

Offer for voldtægter og gerningspersonen kender ofte hinanden i forvejen, viser en rundringning til landets centre for seksuelle overgreb. Tallene er ingen overraskelse, forklarer seniorkonsulent i Lev Uden Vold, Katrine Amalie Keller, der fremhæver, at myter og misforståelser om voldtægt kan udgøre en barriere for at anmelde en voldtægt til politiet. 

Se indslaget her


Radioavisen på P1, P4 og P3: Ofre for voldtægter kender ofte gerningspersonen

Offer for voldtægter og gerningspersonen kender ofte hinanden i forvejen, viser en rundringning til landets centre for seksuelle overgreb. Tallene er ingen overraskelse, forklarer seniorkonsulent i Lev Uden Vold, Katrine Amalie Keller. Der er nemlig en myte om, at gerningspersonen ofte er en fremmed, men det har altså ikke hold i virkeligheden, hvor gerningsperson ofte vil være fx en ven, date eller kæreste. 

Hør indslaget her


Dr.dk: Voldtægtsofre er ofte unge og kender krænkeren: 'Det er stadig enormt tabubelagt'

En rundringning til landets Centre for Seksuelle overgreb viser, at langt størstedelen af overgreb sker mellem unge, der kender hinanden i forvejen. Det bryder med myten om, at seksuelle overgreb kun begås af en fremmed, ukendt person, der overfalder én en mørk aften. Katrine Amalie Keller, seniorkonsulent i Lev Uden Vold, peger på, at særligt unge skal have mere uddannelse i, hvordan man giver og aflæser samtykke. 

Læs artiklen her


Dr.dk: Ekspert punkterer myter om voldtægt: Gerningspersonen er sjældent én, der springer frem fra busken en mørk nat

Tvivl og mange spørgsmål kan melde sig, hvis man er blevet udsat for et seksuelt overgreb. Seniorkonsulent i Lev Uden Vold, Katrine Amalie Keller, punkterer her en række myter omkring voldtægt og seksuelle overgreb.

Læs artiklen her


DR-dokumentar: Et farligt match

En række unger kvinder står frem og fortæller om seksuelle overgreb og voldtægter, de har været udsat for. De udfordrer sejlivede myter om, hvordan en voldtægt ser ud, hvem der begår den, og hvordan et offer reagerer. Virkeligheden er nemlig, at de fleste ofre for voldtægt eller voldtægtsforsøg kender gerningspersonen – og at et offer kan reagere på mange forskellige måder. Seniorkonsulent i Lev Uden Vold, Katrine Amalie Keller, møder en af kvinderne i dokumentaren.

Se dokumentaren her 


Woman.dk: Nynne Larsen taler ud om voldeligt forhold til Robert Hansen: "Jeg ville være den, der troede på ham"

Robert Hansen er dømt for vold mod sin daværende kæreste Nynne Larsen. Nu taler hun åbent og ærligt ud om forholdet. I artiklen fortæller rådgiver i Lev Uden Vold Maria Franck Olesen, hvorfor det kan være svært at gå fra en voldelig partner - og hvordan volden langsomt bliver en del af hverdagen for mange voldsudsatte.

Læs artiklen her


APRIL

Rikke blev udsat for psykisk vold i årtier: "Folk var forargede over, at jeg ikke bare skred"

Hvis du bliver slået, er du ikke i tvivl om, at det er vold. Men når volden er psykisk, er mange ofre er i tvivl: Hvad er det, jeg bliver udsat for? Er det overhovedet forkert? Direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, fortæller om samtaler på Lev Uden Volds nationale hotline, og hvorfor mange, der er udsat for psykisk vold, kan være i tvivl om deres oplevelser. 

Læs artiklen her


Ritzau, Berlingske, Politiken mfl.: Organisationer vil have flere til at anmelde psykisk vold 

For fem år siden blev det strafbart at udsætte andre for psykisk vold. Men der er stadig for få, der anmelder det, mener organisationerne Danner og Lev Uden Vold. Generelt skal der relativt meget til for at anmelde en partner for vold. Og anmeldelsestilbøjeligheden er endnu lavere for psykisk vold, end den er for fysisk vold og voldtægt, siger Elsebeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold.

Læs artiklen her


DR.dk: Fem år efter at psykisk vold blev kriminaliseret: 99 personer er blevet dømt

Ifølge tal fra Rigsadvokaten var der 523 anmeldelser af psykisk vold i 2023. Ud af dem syner 48 dømte ikke af mange, mener Elsebeth Kirk Muff, der er direktør i Lev Uden Vold. Tallene går i den rigtige retning, men der er stadig et markant misforhold mellem omfanget af psykisk vold i befolkningen og hvor mange sager, der når en domstol, siger hun.

Læs artiklen her


Radioavisen på P1 og P4: Fem år efter kriminaliseringen af psykisk vold er der stadig få anmeldelser

Lev Uden Volds direktør, Elsebeth Kirk Muff, sætter fokus på psykisk vold i anledning i 5-årsdagen for kriminaliseringen af den mest udbredte form for partnervold i Danmark. 

Hør indslaget her


TV2 Kosmopol: Antallet af folk der søger hjælp mod psykisk vold stiger: "Det er ligeså skadeligt som fysisk vold"

Flere og flere søger rådgivning om psykisk vold hos organisationen Lev Uden Vold, viser tal fra organisationens årsmagasin. På bare et enkelt år har de oplevet en stigning på 25% i antallet af henvendelser.

Læs artiklen her


Radio4 Morgen: Mange bliver udsat for psykisk vold, men få anmelder volden

Direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, gør status på 5 års kriminalisering af psykisk vold. En lov, som blev indført med formålet om at sidestillet psykisk vold med fysisk vold. 

Hør indslaget her


TV2 News: Rekordmange henvendelser om psykisk vold

På 5-årsdagen for kriminaliseringen af psykisk vold viser tal fra Lev Uden Volds årsmagasin, at organisationen modtog rekordmange henvendelser i 2023 - og særligt mange om psykisk vold. Direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, gør status på fem års kriminalisering og giver et indblik i rådgivningen om psykisk vold. 

Se indslaget her


TV2 NYHEDERNE 12:00: Helene blev udsat for psykisk vold af sin eksmand - få bliver i dag dømt

På 5-årsdagen for kriminaliseringen af psykisk vold viser tal fra Lev Uden Volds årsmagasin, at organisationen modtog rekordmange henvendelser i 2023 - og særligt mange om psykisk vold. Loven om psykisk vold blev indført med formålet om at sidestille psykisk vold med fysisk vold, men relativt få sager når i dag domstolen. Helene fortæller sin historie om at leve i et ægteskab med psykisk vold. 

Se indslaget her


TV2 NYHEDERNE 19:00: Helene og Rebekka blev udsat for psykisk vold - få bliver i dag dømt

På 5-årsdagen for kriminaliseringen af psykisk vold viser tal fra Lev Uden Volds årsmagasin, at organisationen modtog rekordmange henvendelser i 2023 - og særligt mange om psykisk vold. Helene og Rebekka levede begge i forhold med nedværdigelser, kontrol og frygt. 

Se indslaget her


NEWS & CO.: Flere rækker ud efter hjælp om psykisk vold hos Lev Uden Vold - Rebekka fortæller sin historie om at leve med psykisk vold

NEWS & CO.-panelet drøfter 5-årsdagen for kriminaliseringen af psykisk vold. Rebekka fortæller sin historie om at leve i et forhold med fysisk vold og psykisk vold. Et forhold, der til sidst bragte hende på traumeafdelingen, men som hun kom fra og fik hjælp til at bearbejde. 

Se indslaget her


TV2.dk: Stor stigning i råb om hjælp mod psykisk vold - men få anmelder

På ét enkelt år har Lev Uden Vold oplevet en stigning på 25 procent i rådgivningsopkald til Lev Uden Volds nationale hotline på tlf. 1888 - mange opkald fra særligt voldsudsatte og pårørende handler om psykisk vold. 

Læs artiklen her


Berlingske: Organisationer i fælles opråb: Lov om psykisk vold beskytter ikke voldsudsatte børn godt nok 

For fem år siden blev det strafbart at udøve psykisk vold. Et afgørende skridt for at sidestille psykisk vold med fysisk vold. Men kun én ud af ti, der anmeldes til politiet for psykisk vold, bliver dømt. Det vidner om, at der er lang vej endnu, skriver Lev Uden Vold, Red Barnet, 'En barndom uden vold i familien' og 20 andre organisationer. 

Læs debatindlægget her


MARTS

Døgnrapporten: 'Karl' levede i et voldeligt forhold. Det første røde flag

I to episoder fortæller 'Karl' sin historie om vold for at bryde tabuet om at være udsat for vold som mand. Chef for viden og formidling i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, fortæller, hvad vi ved om voldsudsatte mænd og hvad der gør vold til så stort et tabu. 

Hør episode 1 her


Radio24syv: Hvorfor går man ikke bare fra en voldelig partner?

En kvinde, der har fortalt sin historie om partnervold, modtog kritiske kommentarer om, hvorfor hun dog var i et forhold med vold. Rådgiver på Lev Uden Volds nationale hotline, Mateen Malik Hussain, fortæller i en video, hvorfor det kan være svært at gå fra en voldelig partner.

Se hele indslaget her


Organisationer: Der tales ikke om det, men kvinder med handicap udsættes langt oftere for vold og overgreb

Danmark er forpligtet til at have et særligt fokus på kvinder med fysiske og psykiske handicap. Alligevel svigter vi i Danmark ofrene for vold og overgreb med vores tavshed, skriver vi sammen med Danske Handicaporganisationer, Kvinderådet, Institut for Menneskerettigheder og Everyday Sexism Project Danmark. 

Læs indlægget her


Altinget mfl.: Lev Uden Vold henter ny formand fra medlemsorganisation

Direktør i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre Laura Kirch Kirkegaard tiltræder som ny bestyrelsesformand i Lev Uden Vold. Hun har de sidste to år været næstformand. Samtidig indtræder Jacob Engmose Astrup, direktør i Mandecentret, som ny næstformand.

Læs artiklen her


FEBRUAR

Brønderslev Avis mfl.: Ny donation forlænger samarbejde med Lev Uden Vold

En markant donation fra TrygFonden og Augustinus Fonden på mere end en halv million kroner har banet vejen for forlængelsen af et banebrydende samarbejde mellem den danske organisation Lev Uden Vold og ti af landets politikredse indtil midten af 2025. 

Læs artiklen her


Socialmonitor: Lev Uden Vold udvider bestyrelsen med to nye medlemmer 

To nye medlemmer træder ind i Lev Uden Volds bestyrelse. De håber, at de kan være med til at styrke organisationens rolle på voldsområdet.

Læs artiklen her


Altinget: Lev Uden Vold henter nye bestyrelsesmedlemmer fra Lego og Frederiksberg Kommune 

Efter en udvidelse i bestyrelsen tiltræder konstitueret børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune Marie Louise Refsgaard og bestyrelsessekretær i Kirkbi Anders Kirketerp-Møller Lev Uden Volds bestyrelse. 

Læs artiklen her 


JANUAR

Fagbladet Journalisten: Organisationer til medier: Hold tilbage med at spørge modparten i voldssager 

Den store interesse for at dække partnervold og vold i nære relationer får Lev Uden Vold, Danner, LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre), Mødrehjælpen, Dialog Mod Vold, Mandecentret og til at gå sammen om 8 gode råd, der tjener som etiske overvejelser til journalister, redaktører og andre, der dækker vold i nære relationer. Rådene tjener som faglige og etiske overvejelser. 

Læs artiklen her


Socialt Indblik: Mennesker med levede erfaringer skal dele deres historier i medierne. Men det kræver dialog om etikken

Når mennesker med levede erfaringer står frem i medierne, bidrager de med en vigtig og nødvendig indsigt. Men hvordan passer medierne bedst på dem? Lev Uden Vold har sammen med Danner, LOKK, Dialog Mod Vold, Mødrehjælpen og Mandecentret lavet '8 gode råd til journalister om vold i nære relationer'. Dansk Journalistforbund hilser rådene velkomne. 

Læs artiklen her


 

Tryk her for at komme væk fra denne side