Presseklip 2022

NOVEMBER

TV2 News, News & Co. og Nyhederne: Markant flere voldsudsatte kvinder rækker ud efter hjælp

På FN's Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder viser nye tal, at Lev Uden Vold oplever en kraftig stigning i antallet af henvendelser til den nationale hotline 1888, som rådgiver om vold i nære relationer. Særligt voldsudsatte kvinder benytter den døgnåbne hotline. Og selvom vi ikke er i mål, er stigningen en indikation på, at et årelangt øget fokus på vold i nære relationer bærer frugt, siger direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff til TV2. 

Se nyhederne her og News & Co. her


Sjællandske Nyheder: Medarbejdere på jobcentret skal opspore vold i hjemmet

Hvad er tegnene på psykisk eller fysisk vold? Det har medarbejderne på Furesø Jobcenter lært om, så de kan spotte dem hos borgerne. Rådgivningschef i Lev Uden Vold, Ninna Vous Degenkolw, peger på, at jobcentermedarbejdere kan spille en central rolle i forhold til at at opspore borgere, som lever med vold i nære relationer. 

Læs artiklen her


24syv: Partnervold mod mænd er det også voldsom vold?

Programmet 'Hvad er stillingen?' zoomer ind på mænd, der bliver udsat for vold i nære relationer. Vært Maja Grønbæk stiller spørgsmålet, om den vold, mænd er udsat for, er lige så farlig, som den kvinder er udsat for – og hvad man kan gøre for bedst at hjælpe dem. Lev Uden Volds behandlingschef Mia Lind Winther fortæller om Lev Uden Volds tilbud om gratis psykologhjælp til voldsudsatte mænd. 

Hør indslaget her. 


Socialt Indblik: Der er brug for at nuancere forståelsen af seksualiseret vold, hvis vi skal kunne hjælpe ofrene

Vores forståelse af seksualiseret vold og ofres reaktioner er alt for snæver. Det kan stå i vejen for, at ofrene heler og kommer videre. Sådan lyder det fra chefkonsulent i Lev Uden Vold, Katrine Bindesbøl Holm. 

Læs artiklen her. 


OKTOBER

Fælles indlæg i Altinget: Organisationer i opråb: Ambulant hjælp til voldsudsatte skal med i handlingsplan

Udspillet til en national handlingsplan mod partnervold og partnerdrab er godt. Men vi skal også tilbyde ambulant hjælp til de voldsudsatte. For når opsporingen styrkes, skal tilbud om hjælp følge med, og finansieringen skal være på plads, skriver Lev Uden Vold, Danner, LOKK, Mødrehjælpen, Mandecentret og Dialog Mod Vold i et fælles debatindlæg i Altinget Social. 

Læs hele indlægget her. 


Artikel i Politiken: Cemile, Aya og Laila vidste, at det kunne ende galt. De søgte hjælp hos myndigheder og pårørende. Alligevel endte det med et partnerdrab

Artikel om partnerdrab og partnervold, hvor Lev Uden Volds direktør Elsebeth Kirk Muff deltager sammen med andre eksperter og fagpersoner. Lev Uden Vold peger bl.a. på, at fagpersoner og pårørende skal være bedre til at gribe ind og handle, når de har kontakt med mennesker, som enten udøver eller er udsat for partnervold.

Læs artiklen her.


SEPTEMBER

Indslag i TV2 Bornholm: Bornholms Politi træder ind i samarbejde

Indslag om Bornholms Politi, der er trådt ind i Partnerskab Mod Vold sammen med Lev Uden Vold. Bornholms Politi håber, at samarbejdet kan forebygge vold. Rådgivningschef Ninna Vous Degenkolw udtaler sig på vegne af Lev Uden Vold.  

Se indslaget her.


Indslag i P1 Morgen: Er der penge nok til regeringens handlingsplan mod partnervold- og drab?

Indslag i P1 Morgen med bl.a. Lev Uden Volds bestyrelsesformand Jesper Rønn-Simonsen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt regeringens finansiering af udspillet til ny handlingsplan har den rette finansiering.  

Hør indslaget her.


AUGUST

Artikel i Avisen Danmark og lokalaviser: Fra konfliktfyldt og turbulent skilsmisse til drab: Sådan kan du reagere på partnervold, før det ender tragisk

Artikel på baggrund af et formodet partnerdrab i Skanderborg. Louise Glerup Aner, chef for viden og kommunikation i Lev Uden Vold, peger på, hvilke faresignaler man bør være opmærksom på, og hvad man som pårørende kan gøre for at hjælpe. 

Læs artiklen her. 


Artikel i Politiken: Hun giver stemme til de mennesker, som sjældent bliver spurgt eller hørt

Navneartikel om Lev Uden Volds nye direktør Elsebeth Kirk Muff om den opgave, der venter som vidensaktør og samlende organisation på voldsområdet.

Artiklen blev bragt den 21. august og er ikke tilgængelig online. 


Debatindlæg i Kristeligt Dagblad: "Modsvar til brevkassespørger: Selvfølgelig må du ikke true din kone til ”en aftale om sex"

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad fra behandlingschef Mia Lind Winther som modsvar til en brevkassespørger. Lev Uden Volds skriver bl.a. at sex kræver samtykke fra begge parter. Det gælder også i nære relationer og i et mangeårigt ægteskab, hvor den ene part kan være frustreret over manglende seksuel aktivitet.

Læs indlægget her. 


JULI

Artikel i dagblade: Lev Uden Vold henter ny direktør i Lejre Kommune

Omtalte i bl.a. Kristeligt Dagblad, A4 Ligestilling, A4 Arbejdsliv, Kommunen mfl. af ansættelsen af Lev Uden Volds nye direktør Elsebeth Kirk Muff. 

Læs pressemeddelelsen her. 

 

JUNI

Artikel i Ekstra Bladet: Voldtægtsdømt elev blev ikke smidt ud - fortsatte på Herlufsholm

Lev Uden Vold udtaler sig ikke specifikt om Herlufsholms håndtering af sagen. Chefkonsulent Katrine Bindesbøl Holm Johansen har stor erfaring med, hvordan det opleves for ofre at blive konfronteret med deres gerningsmand i det daglige. Hun peger på, at det kan være retraumatiserende for dem, der har været udsat for seksualiseret vold, at blive konfronteret med den, der har udsat en for et overgreb.

Læs artiklen her. 


Indslag i 24syv: Ny handlingsplanen skal forhindre partnervold og partnerdrab. Men er den så godt for noget? 

Programmet 'Døgnrapporten' zoomer ind på den netop lancerede handlingsplan mod partnervold og partnerdrab og spørger: Er initiativerne i udspillet nok til at forhindre partnervold og partnerdrab? Konstitueret direktør og chef for Viden og Kommunikation i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, er gæst i programmet. 

Hør indslaget her. 


Indslag i TV Avisen: Nyt udspil skal bekæmpe partnervold 

Regeringen vil med en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab gøre det klart, at partnervold er et samfundsproblem. Chefkonsulent i Lev Uden Vold, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, udtaler, at der er gode takter i handlingsplanen med et fokus på blandt andet tidlig opsporing og skærpet underretningspligt. Dog savner Lev Uden Vold et overblik over, hvordan man kan understøtte et systematisk, tværsektorielt samarbejde.  

Se indslaget her


Artikel i Politiken: Trine Bramsen: Sådan vil vi stoppe volden

Regeringen lancerer med ny handlingsplan 22 initiativer, der skal forhindre partnervold og partnerdrab. Konstitueret direktør i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, roser planen for at have et helhedsorienteret blik på vold og anerkende det som et alvorligt samfundsproblem, som berører mange mennesker og hele familie. Samtidig peger hun på behovet for at samarbejde på tværs af ministerier, sektorer og myndigheder.

Læs artiklen her


Indslag i 24syv: Den forestående handlingsplan mod vold i nære relationer

Programmet 'Døgnrapporten' sætter fokus på den forestående handlingsplan om vold i nære relationer ved at stille forskellige aktører på området spørgsmålet: Hvordan skal handlingsplanen se ud, og hvilke tiltag ved vi virker? Lev Uden Volds konstituerede direktør, Louise Glerup Aner, havde et klart budskab med i studiet: Vi skal hæve ambitionsniveauet for den kommende handlingsplan, hvis vi skal volden til livs.

MAJ

Artikel på dr.dk: Beskyldningerne er føget frem og tilbage – i dag slutter sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard

Artiklen sætter fokus på den mediebevågede retssag mellem de to stjerneskuespillere Johnny Depp og Amber Heard. Lev Uden Vold forholder sig ikke til sagens indhold eller skyldsspørgsmål. Det er positivt, at sagen har affødt en offentlig samtale om partnervold, både globalt og herhjemme. Lev Uden Volds videnscenterchef og konstitueret direktør Louise Glerup Aner peger samtidig på vigtigheden af, at den offentlige samtale så vidt muligt er vidensbaseret. 

Læs artiklen her


Artikel i Zetland: Vi ville beskytte de udsatte ofre. Men næsten ingen bliver dømt for psykisk vold

Zetland undersøger, om loven om psykisk vold lever op til formålet. Siden kriminaliseringen er kun ti personer blevet dømt for psykisk vold ud af i alt 631 anmeldelser. Videnscenterchef og konstitueret direktør i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner peger på, at loven alligevel har en betydning. Både samfundet og personer, som bliver udsat for psykisk vold, får en anerkendelse og forståelse af psykisk vold.

Indslag i 24syv: Skilsmissesager og partnervold i Danmark

Programmet sætter fokus på skilsmissesager, partnervold og den omdiskuterede retssag mellem stjerneskuespillerne Johnny Depp og Amber Heard. Lev Uden Volds behandlingschef, Mia Lind Winther bidrog til programmet med sin indgående viden om partnervold og blev andet spurgt om, hvorvidt der findes 'voldelige forhold', hvor begge parter er voldelige over for hinanden. 

Hør indslaget her


Indslag Go' aften Live: Dem, der rækker ud, kan gøre en forskel 

Under overskriften ’Dem, der rækker ud, kan gøre en forskel’ vil Mary Fonden sætte fokus på, hvordan pårørende og vidner til partnervold kan handle. Lev Uden Volds behandlingschef, Mia Lind Winther, peger i indslaget på, at alle kan gøre en forskel ved at række ud og søge hjælp.

Se indslaget her


APRIL

Indslag TV2 News: Volden mod kvinder eskalerer i forbindelse med graviditet 

Mange voldsudsatte kvinder, der opholder sig på et krisecenter, har oplevet, at volden blev værre, da de blev gravide, og da barnet blev født,  en ny undersøgelse fra LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre og Mary Fonden. I indslaget peger Lev Uden Volds konstituerede direktør og videnscenterchef, Louise Glerup Aner,  på Lev Uden Vold desværre kan genkende tendensen, både fra vores egne undersøgelser og international forskning. 


Artikel i Zetland: Tag hendes lussinger som en mand, sagde vennerne. Men vores syn på mænd er forandret

Artiklen gør læserne klogere på mænd, som bliver udsat for partnervold og de kulturelle normer, der er hæftet til det at være offer som mand. Lev Uden Volds behandlingschef, Mia Lind Winther, står i spidsen for den nye forsøgsordning om psykologhjælp til voldsudsatte mænd og deres eventuelt ledsagende børn. I artiklen forklarer hun, hvorfor mænd ofte er lang tid om at erkende, de har været udsat for vold.

Læs hele artiklen her


MARTS

Indslag i P4 Trekanten: Kolding Kommune vil behandle voldsudøvere

Kolding Kommune er gået i gang med at søge midler til at kunne tilbyde voldsudøvere behandling. Indsatsen skal bidrage til forebyggelsen af partnervold, og et flertal i byrådet bakker op om idéen. I følge Nathalie Weih, videnskonsulent hos Lev Ude Vold, vil det være unikt, hvis Kolding Kommune laver en behandlingsgaranti for alle personer, som er voldelige overfor deres partner.

Hør indslaget her.


Indslag i TV Avisen og P4 Trekanten: Rekordmange kvinder tager på krisecenter

Tal fra Lev Uden Volds pladsoversigt over krisecentre viser, at der i februar i år hver dag i gennemsnit var 633 kvinder på landets krisecentre. Det er 21 procent flere end sidste år. Louise Glerup Aner, konstitueret direktør i Lev Uden Vold, peger på, at COVID-19 kan spille en rolle, samt at vi som samfund langsomt nedbryder tabuet, så flere søger hjælp for den vold, de bliver udsat for. 

Indslaget i TV Avisen kan ses her, og her kan du lytte til indslaget fra P4 Trekanten

Artikel i Jyllands-Posten: »Jeg skulle bare væk derfra. Jeg turde ikke være dér mere«

En undersøgelse fra VIVE og Mary Fonden undersøger danskernes kendskab til partnervold. Rapporten konkluderer blandt andet, at langt fra alle vidner til vold griber ind over for volden, og at barrierer kan afholde pårørende fra at tilbyde hjælp. I følge konstituerede direktør i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, har pårørende en afgørende betydning for voldsudsatte - og udøvere, men undersøgelser viser, at det kan være svært at handle.

Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten den 20. marts.

Læs artiklen her

Artikel i Politiken: Partnervold rammer også mænd. Men hjælpen er begrænset af loven 

En ny rapport fra Lev Uden Vold estimerer, at 400 mænd årligt må tage ophold på herberger eller krisecentre som følge af at have været udsat for vold i nære relationer. Volden har for lidt over halvdelen givet anledning til frygt for alvorlig fysisk skade eller drab. Konstituerede direktør i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, peger på, at rapporten understreger behovet for at se på uligheden i mænds og kvinders rettigheder.

Artiklen blev bragt i Politiken den 16. marts. 

Læs artiklen her

Debatindlæg i ALT.dk: Vi skal bekæmpe de forsimplede forestillinger om, hvordan en voldtægt ser ud

Vi er nødt til at gøre op med forestillingen om, at voldtægter altid begås med fysisk vold. Hvis vi som samfund skal kunne forebygge voldtægt og hjælpe ofrene, skal vi blive bedre til at genkende de forskellige måder, som voldtægt kan begås på. Det skriver videnskonsulent i Lev Uden Vold Nathalie Weih i anledningen af Kvindernes Internationale kampdag den 8. marts. 

Debatindlægget blev bragt i ALT.dk den 8. marts.

Læs indlægget her. 

Indslag i P4 København og P4 Bornholm: Københavns indsats mod vold udbredes til hele landet 

En indsats mellem Københavns Politi og Lev Uden Vold mod partnervold udbredes nu til hele landet, så borgere med vold tæt inde på livet kan blive henvist af politiet til Lev Uden Volds nationale hotline. I følge rådgivningschef i Lev Uden Vold, Ninna Vous Degenkolw, kan indsatsen nu nå ud til endnu flere borgere, som formodentlig ikke ville opsøge hjælp til at bryde med volden. 

Indslagene blev bragt på P4 København og P4 Bornholm den 8. marts. 

Lyt til indslaget fra P4 København her

TV2 Lorry: Københavns indsats mod vold udbredes til hele landet 

En donation på knap 2 millioner kroner fra TrygFonden og Augustinus Fonden muliggør, at et pilotprojekt med Københavns Politi nu kan bredes ud til landets øvrige politikredse. 

Nyheden blev bragt af TV2 Lorry og en række lokalaviser den 7. marts. 

Læs hele artiklen her. 

Artikel i JydskeVestkysten: Mange flere udsættes for psykisk vold end fysisk vold i parforhold; men meget få dømmes for psykiske overgreb

Siden der for tre år siden blev tydeliggjort, at psykisk vold er strafbart, har der været ført 53 retssager om overtrædelse af straffelovens paragraf om psykisk vold. Heraf har over halvdelen - 64 procent - ledt til frifindelse af tiltalte. Juridisk rådgiver i Lev Uden Vold, Maja Lindgreb, peger på, at bevisbyrden i sager om psykisk vold kan være svær at løfte, og at politiet skal have kompetencer og viden til at håndtere sagerne. 

Artiklen blev bragt i JydskeVestkysten den 6. marts. 

Læs artiklen her.

FEBRUAR

Artikel i Jyllands-Posten: Organisationer: Se vold mod kvinder i et bredere lys

Nye tal fra et globalt studie fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at hver fjerde danske kvinde i alderen 15-49 har været udsat for fysisk eller seksuel vold. I følge konstitueret direktør og videnscenterchef i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, skal en ny og mere ambitiøs handlingsplan mod vold i nære relationer sikre, at vi som samfund blive bedre til at opspore volden og tilbyde tidligere og mere ambulante indsatser, inden kvinderne ender på krisecenter.

Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten den 17. februar.

Læs hele artiklen her. 

Indslag i TV 2 News: Hver fjerde danske kvinde bliver udsat for partnervold

Nye tal fra et globalt studie fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at hver fjerde danske kvinde i alderen 15-49 har været udsat for fysisk eller seksuel vold. Konstitueret direktør og videnscenterchef i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, peger på behovet for en en langsigtet og mere ambitiøs handlingsplan mod vold i nære relationer. 

Interviewet blev bragt på TV 2 News den 17. februar. 

Kronik: Vold og partnerdrab kan forhindres. Men det kræver at politikerne har viljen til den

Trods tidligere handlingsplaner og tiltag er der ikke noget, der tyder på, at vi er i nærheden af at løse problemerne med partnervold og partnerdrab. Det er på tide, at vores politikere skaber en ambitiøs plan, der faktisk sætter handling bag ordene. Det skriver Lev Uden Vold, Mødrehjælpen, Danner, Dialog Mod Vold, LOKK og Mandecentret i denne kronik, som blev bragt i Berlingske den 16. februar. 

Læs hele kronikken her

JANUAR

Debatindlæg i Politiken: Samtykkeloven bør føre til et løft af seksualundervisningen

Debatindlæg af Sine Gregersen, direktør for Lev Uden Vold, som markerer samtykkelovens 1-års fødselsdag og peger på behovet for et løft af seksualundervisningen for at komme problematiske misforståelser om voldtægt, sex og samtykke til livs. Indlægget er bragt i Politiken og Politiken.dk den 12. januar. 

Læs hele debatindlægget her

Indslag i Radio Classic: Danskerne ønsker behandling til voldsudøvere

Et indslag i radioprogrammet Classic Middag om tal fra Lev Uden Vold, som viser, at 9 ud af 10 danskere ønsker behandling til voldsudøvere. Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen, fortæller, hvorfor det er vigtigt at behandle voldsudøvere for at komme volden til livs. 

Programmet blev bragt på Radio Classic fm den 11. januar. 

Debatindlæg i Altinget: Vi må vide mere om dem, der gør andre mennesker ondt, for at kunne hjælpe dem

Debatindlæg af Sine Gregersen, direktør for Lev Uden Vold, om behovet for en regelmæssigt tilbagevendende gerningspersonundersøgelse om voldtægt og andre former for kønsbaseret vold. Indlægget er bragt på Altinget den 6. januar. 

Læs hele debatindlægget her.

Artikel i Berlingske: Støttepartier kræver handlingsplan mod partnerdrab

Artikel om, at støttepartierne SF og Enhedslisten kræver en større indsats for at forhindre partnerdrab. Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen, peger på, at nogle af partnerdrabene kan forhindres, hvis vi ser tegnene. Artiklen blev bragt i Berlingske den 6. januar. 

Læs hele artiklen her. 

 

Tryk her for at komme væk fra denne side