Debatindlæg januar 2019 – Unge mangler viden om psykisk vold

Tilbage til presseoversigten.

Hele indlægget kan også læses her hos Jyllands-Posten.

De unge mangler viden om, hvad psykisk vold er

Hvis de unge ikke kender til den psykiske vold eller andre former for vold, er de nemlig i større risiko for at blive en del af et forhold med vold.

Lotte Grostøl, sekretariatschef i Lev Uden Vold

»Jeg har prøvet at blive nedgjort foran andre mennesker. Det fik mig til at føle mig virkelig dårlig indeni og som om, jeg var mindre værd.«

»Jeg har en veninde, som er blevet udsat for psykisk vold af sin kæreste. Hun er stadig sammen med ham. Jeg har prøvet at sige noget til hende, men hun er så vild med ham, at hun bare forsvarer ham, når vi taler om det. Så kan hun sige: “Han var bare træt den dag”.«

Citaterne stammer fra to unge mennesker, som vi i Lev Uden Vold talte med til Ungdommens Folkemøde sidste år. På hver sin måde har de haft psykisk vold inde på livet. En form for vold, som desværre er meget mere udbredt, end de fleste af os går og tror.

En rapport fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – viser, at psykisk partnervold er den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold.

Ifølge rapporten har 2,5 pct. af den danske befolkning mellem 16-64 år været udsat for psykisk partnervold inden for det sidste år. Det svarer til, at omkring 120.000 personer årligt bliver udsat for psykisk partnervold. Til sammenligning har lidt over 1 pct. af befolkningen været udsat for fysisk partnervold.

Når så mange bliver udsat for psykisk vold, må og skal vi som samfund reagere og sætte ind. Derfor er det glædeligt, at justitsministeren netop har fremlagt lovforslaget om en selvstændig kriminalisering af psykisk vold i straffeloven, hvor lovændringen forventes at træde i kraft den 1. marts 2019.

Den nye lovgivning vil ikke nødvendigvis føre til en lang række domfældelser, men signalværdien og det fokus på psykisk vold, som kriminaliseringen medfører, er enormt vigtigt. Og det er et vigtigt skridt for dem, der bliver udsat for psykisk vold af deres partner eller andre, der står dem nært.

Med kriminaliseringen bliver psykisk vold og fysisk vold ligestillet. Forhåbentlig vil det få mange flere til at indse, hvor alvorlig den psykiske vold rent faktisk er. For rigtig mange udsatte er psykisk vold nemlig endnu sværere at slippe fri af, og den sætter ofte endnu dybere spor end den fysiske vold.

Kriminaliseringen er vigtig, men jeg vil gerne understrege, at den kun skal være et første skridt. Næste skridt er at sikre både voldsudsatte og voldsudøvere ret til ambulante tilbud, så de kan få den rette hjælp. Og så skal vi blive bedre til at sætte ind og opspore volden langt tidligere, inden den for alvor eskalerer.

Det fører mig tilbage til citaterne fra de to unge mennesker nævnt tidligere. Vi skal nemlig have et særligt fokus på de unge. Ifølge rapporten fra Vive er især de unge i risiko for at blive udsat for psykisk vold – risikoen for at blive udsat for psykisk partnervold falder derimod jo ældre, man bliver.

En undersøgelse lavet af Epinion for Lev Uden Vold tidligere på året viser, det kun er 68 pct. af de 18-34-årige, der mener, at gentagende eller systematisk ydmygelse, nedvurdering, kontrol og trusler er psykisk vold, mens det gælder for 90 pct. af de 35-55-årige og 94 pct. af dem på 56 år og derover.

Og spurgt, om det har karakter af psykisk vold, at din partner kontrollerer dine sociale profiler på nettet eller kontrollerer, hvem du mødes med, er det ligeledes i gruppen af 18-34-årige, at færrest mener, at dette er psykisk vold. Dette viser, at de unge i høj grad mangler viden om, hvad psykisk vold er.

Det er vigtigt, at flere unge bliver opmærksomme på psykisk vold og lærer tegnene at kende, inden volden eskalerer. Hvis de unge ikke kender til den psykiske vold eller andre former for vold, er de nemlig i større risiko for at blive en del af et forhold med vold.

Og de kan risikere, at volden følger dem ind i deres voksne liv og bliver endnu sværere at slippe fri af. Det skal vi forhindre, og der er stadig meget at handle på – både når det gælder psykisk vold, men også vold i nære relationer generelt.

Tryk her for at komme væk fra denne side