Debatindlæg 2019 – Vi har brug for hjælp for at forebygge vold i familien

Du kan også læse vores debatindlæg i avisen hos Nordjyske StiftstidendeFrederiksborg Amts Avis og Sjællandske.
Debatindlæg skrevet af: Helene Oldrup, Chefkonsulent i Lev Uden Vold og Stine Rought, formand for faggruppe for kvindekrisecentre i Dansk Socialrådgiverforening.

Vi har brug for hjælp for at forebygge vold i familien

Når vi taler om at bekæmpe helbredsmæssige og sociale problemer, taler vi ofte om forebyggelse. Vi skal forebygge unges alkoholproblem, vi skal forebygge stress, og vi skal forebygge social ulighed. Vi taler også om forebyggelse, når det gælder vold i familien.

Men hvordan vi sikrer en tidlig indsats og forebyggelse af, at volden udvikler sig, afhænger i høj grad af, hvordan fagfolk inden for social -og sundhedssektoren handler på en mistanke om vold, og om fagpersoner har voldsfaglige viden for at kunne opspore og forstå voldens mekanismer og dens indflydelse.

Hjælpen er tilfældig

Vi oplever desværre, at den hjælp, som voldsudsatte og udøvere får hos kommunen, skolen, lægen mm., ofte er tilfældig. I en undersøgelse fra Lev Uden Vold af kommunernes indsats over for partnervold ser vi, at de fleste kommuner ikke registrerer sager om partnervold, mangler helt konkrete handlingsplaner og ikke har tilstrækkelig viden om vold.

Som en kommunal leder siger: ”Det er tilfældigt, hvilken støtte familien får ud fra det kendskab, sagsbehandleren har til vold”.

Læs Partnervold – kommunernes praksis og indsats.

Vi ved også fra samtaler med voldsudsatte kvinder og mænd, at de ofte ikke føler sig hørt, når de har taget mod til sig og søgt hjælp hos lægen, kommunen osv.
Den særlige forståelse og anerkendende tilgang til at afdække og belyse volden har afgørende betydning for den voldsudsattes videre proces med at bryde fri fra voldsudøveren og leve et liv uden vold. Derfor har vi brug for hjælp fra social- og sundhedssektoren til at spotte volden tidligt og forebygge yderligere vold bag hjemmets fire vægge.

Forskningen viser, at vold i familien har store helbredsmæssige konsekvenser såsom angst, PTSD og depression. For slet ikke at tale om de store samfundsmæssige konsekvenser af vold, der årligt koster samfundet omkring 1 mia. kroner i øgede sundheds- og sociale omkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.

Tænk på, hvor meget menneskelig og økonomisk lidelse vi kan undgå, hvis social- og sundhedssektoren prioriterer voldsområdet.

Læs også debatindlæg: Giv alle voldsudsatte og voldsudøvere ret til behandling.

Vi skal opspore volden tidligt

Vi foreslår, at man sætter rammer for at opspore voldsudsatte tidligt. Det kræver mere viden, konkrete handleplaner og arbejdsgangsbeskrivelser. Her kan vi anbefale et nyt hæfte til opsporing af vold i nære relationer, som er udviklet af Lev Uden Vold med sparring fra Dansk Socialrådgiverforening og andre, der arbejder med vold i nære relationer.

Læs Opsporing af personer udsat for vold i nære relationer.

Hæftet kan inspirere fagfolk til, hvordan man kan arbejde mere målrettet med at spotte og handle på en mistanke om vold og inspirere til brugen af anerkendte redskaber.
Med mere viden om vold i nære relationer, kan vi langt bedre sætte ind med den rette indsats, inden volden får store konsekvenser for både den udsatte og evt. børn.

Vi opfordrer derfor social-og sundhedssektoren til at starte arbejdet med at opspore vold i familien tidligt. Det er det rigtige at gøre på et menneskeligt og samfundsøkonomisk plan.

Tryk her for at komme væk fra denne side