Tegn på vold

Der findes flere former for vold i nære relationer. Vold kan både være fysisk, psykisk, seksuel og digital blot for at nævne nogle få.

Vold udvikler sig ofte gradvist over tid, og du kan opleve at blive udsat for eller udøve flere forskellige former for vold i et parforhold.

Læs mere om de forskellige former for vold her.

Hos Lev Uden Volds nationale hotline handler de fleste opkald om personer, der er udsat for psykisk vold og fysisk vold.

FYSISK PARTNERVOLD

Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold .

Forskningen viser også, at der overordnet set er forskel på den vold, kvinder og mænd udsættes for. Fx bliver kvinder i højere grad udsat for kvælningsforsøg, end mænd gør.

Tegn på fysisk vold:

  • Fysisk partnervold kan være slag, spark, skub, angreb med kniv og kvælningsforsøg.
  • Den fysiske vold kan også være mindre farlig, som fx lussinger og skub, men den kan også være så grov, at den ender i dødsfald eller drab.
  • En ny rapport fra Justitsministeriet viser, at hver fjerde drab fra 2012-2017, var partnerdrab.

Læs mere om fysisk vold her.

PSYKISK PARTNERVOLD

2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år. Knap 4 ud af 100 kvinder. Knap 1 ud af 100 mænd. Det betyder, at dobbelt så mange udsættes for psykisk vold sammenlignet med fysisk vold.

Psykisk vold udvikler sig gradvist over tid, hvor din partner begrænser eller kontrollerer dit liv. Der er ikke ét parameter, der afgør, om du er udsat for psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og nedbrydningen.

Det kan være tegn på psykisk vold, hvis din partner:

  • Nedgør eller ydmyger dig.
  • Kritiserer, ignorerer eller beskylder dig for usande påstande.
  • Isolerer eller indespærrer dig mod din vilje.
  • Vil bestemme, hvad du spiser, hvad du har på, og hvem du ser.
  • Forsøger at begrænse din kontakt til venner og familie.
  • Ringer tit eller skriver mange beskeder og bliver sur, hvis du ikke svarer med det samme.

Se flere tegn på psykisk vold her.

Se hvad du kan gøre, hvis du selv, eller en du kender, er udsat for eller udøver vold i et parforhold.

Tryk her for at komme væk fra denne side