Partnervold – konference om kommunernes hjælp og tilbud

Partnervold - konference om kommunernes hjælp og tilbud

Tid og sted

Mandag den 21. oktober 2019
kl. 13:00-16:00
Fællessalen, Christiansborg

Baggrund for konferencen

Mange tusinde danskere bliver hvert år udsat for vold i en nær relation. Den seneste undersøgelse viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Og kigger vi på psykisk partnervold, er tallene dobbelt så høje. Omkring 2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark har været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år.

Vi kender altså en del til selve omfanget af vold i nære relationer. Derimod ved vi ikke nok om hjælpen til de personer, der udsættes for og udøver vold i nære relationer.

Derfor har vi i Lev Uden Vold i foråret 2019 gennemført en undersøgelse af kommunernes arbejde med vold i nære relationer og deres tilbud til de voldsudsatte familier.

Med afsæt i undersøgelsen af kommunernes arbejde med vold i nære relationer, vil vi debattere de nuværende rammer for kommunernes hjælp og tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere og fremhæve gode løsningsforslag til at bekæmpe partnervold i Danmark.

Det vil vi gøre ved at præsentere ny viden på området, erfaringer fra udlandet og fremhæve gode eksempler på kommunale indsatser målrettet partnervold for at drøfte, hvordan vi som samfund fremover kan levere bedre hjælp på voldsområdet.

Om konferencen

 • Til konferencen vil vi præsentere en helt ny undersøgelse af kommunernes indsatser over for partnervold fra Lev Uden Vold og forskningsresultater fra udlandet. Der vil både være en dansk forsker samt en udenlandsk forsker til stede, der vil fortælle om, hvilke tiltag man har gjort i udlandet for at styrke arbejdet med vold i nære relationer.
 • Til konferencen vil der også være to oplæg om gode eksempler på kommunale indsatser målrettet partnervold.
 • Til konferencen vil der desuden være to forskellige paneler, hvor det ene består af en række relevante aktører på området, der vil give deres bud på, hvilken form for hjælp der er brug for, og hvordan vi sikrer denne hjælp. Det andet panel består af en række politiske ordførere, der vil forholde sig til den nye viden og aktørernes løsningsforslag på området.

Program

Se også hele programmet her.

Kl. 13:00-13:15
Velkomst ved Samira Nawa, ligestillingsordfører, Radikale Venstre, Sine Gregersen, sekretariatschef, Lev Uden Vold og moderator Flemming Platz.

Kl. 13:15-13:25
Tale af Astrid Krag, socialminister, Socialdemokratiet

Kl. 13:25-13:40
Oplæg om Lev Uden Volds undersøgelse Partnervold – kommunernes praksis og indsats ved Helene Oldrup, chefkonsulent, Lev Uden Vold.

Kl. 13:40-14:05
Perspektiver på debatten fra aktører, der arbejder med vold i nære relationer eller i kommunalt regi.

Kl. 14:05-14:35
Præsentation af kommunale indsatser målrettet partnervold.

Kl. 15:00-15:30
Nationale strategier og arbejdsmetoder i Sverige til at støtte socialsektorens arbejde mod vold i nære relationer ved Dr. Jenny Nybom, forsker, Socialstyrelsen i Sverige.

Kl. 15:30-15:55
Politisk debat med ordførere.

Kl. 15:55-16:00
Afrunding.

Oplægsholdere og paneldeltagere

Politikere:

 • Astrid Krag, socialminister, Socialdemokratiet
 • Samira Nawa, ligestillingsordfører, Radikale Venstre
 • Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti
 • Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet

Profiler fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er inviteret.

Forskere:

 • Helene Oldrup, chefkonsulent, Lev Uden Vold
 • Dr. Jenny Nybom, forsker, Socialstyrelsen i Sverige

Oplægsholdere

 • Gitte Egtved Barlach, sektionsleder i socialafdelingen, Køge Kommune
 • Hanne Rugholm, centerleder, Randers Krisecenter

Faglige aktører:

 • Sine Gregersen, sekretariatschef, Lev Uden Vold
 • Niels Christian Barkholt, formand, LOKK – Landsorganisation af kvindekrisecentre
 • Tenna Wilbert, politiinspektør, Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter
 • Ditte Brøndum, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Stine A. Høegh, socialchef, Rødovre Kommune

Moderator:

 • Flemming Platz, direktør og partner, Niveau

Tilmelding – venteliste

→ Bemærk, der er venteliste til konferencen og derfor lukket for tilmeldinger.

Skriv til kr@levudenvold.dk, hvis du har nogen spørgsmål.

Væk fra denne side