Konference: Skal vi stoppe volden, må vi hjælpe dem, der udøver den

STREAM KONFERENCEN - KLIK HER!

Hvor og hvornår?

  • Den 8. september 2021 fra klokken 13.00-16.00,Nationalmuseet, København.

Det kan du opleve

  • Videotale fra social- og ældreminister Astrid Krag 
  • Direktør i Alternativ Til Vold i Norge Marius Råkil, der har mere end 25 års erfaring med at behandle udøvere af vold i nære relationer
  • Inspirationsoplæg fra Dialog mod Vold, Lev Uden Vold og Enheden for Kriminalpræventive  Indsatser i Københavns Kommune
  • Politisk debat med Pernille Skipper (Enhedslisten), Karina Adsbøl (Dansk Folkeparti), Lars Aslan Rasmussen (Socialdemokratiet), Astrid Carøe (SF) og Samira Nawa (Radikale Venstre)

Download program for dagen her.

Alle pladser til konferencen er udsolgt.

 

Konferencen er primært henvendt til personer, der arbejder professionelt med voldsområdet.

Derfor har vi fokus på udøverne af volden

Alt for mange danskere bliver hvert år udsat for vold i en nær relation. Omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Kigger vi på psykisk partnervold, er tallene dobbelt så høje. Omkring 2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark har været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år.

De tal er indlysende for høje. De skal ned. Vold i nære relationer har både store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Og alle fortjener et liv uden vold.

Vi skal selvfølgelig hjælpe, de mennesker, som volden går udover. De fortjener al vores hjælp og støtte. Men skal vi volden til livs, er vi nødt til også at hjælpe de personer, der udøver den. Ellers vil volden fortsætte – og i værste fald eskalere.

Billedligt talt: Vi skal selvfølgelig hjælpe menneskene ud af det brændende hus og sikre os, at de er ok. Men vi skal også slukke branden og sikrer, at den ikke spreder sig. Det sidste gør vi ikke godt nok i dag. Lev Uden Vold vil med en konference den 8. september tage debatten om, hvordan vi kan gøre det bedre.

Vi mangler muligheder for hjælp til dem, der udøver volden

Voldshandlinger er selvfølgelig strafbare og skal altid håndteres i et strafferetligt spor. Men straf kan ikke stå alene. Det er nødvendigt at give udøvere støtte til at stoppe deres voldelige adfærd for at sikre, at volden ikke gentager sig.

Desværre får kun få personer i dag specialiseret hjælp og rådgivning til at bryde fri af volden og slippe den voldelige adfærd. Der eksisterer også kun få muligheder for behandling, og de muligheder, der er, har lange ventelister. Hos Dialog mod Vold, der hjælper voldsudøvere med at ændre deres adfærd, så de ikke tyer til vold, er der omkring et års ventetid på at komme i behandling. Hos Lev Uden Volds telefoniske rådgivning til voldsudøvere er ventetiden omkring tre måneder.

De lange ventelister er et udtryk for, at tilbuddene ikke har kapacitet til at hjælpe alle de voldsudøvere, der ønsker at få hjælp til at slippe volden.

Præsentation af den nyeste viden og politisk debat

Til konferencen vil vi særligt sætte fokus på personer, der udøver vold i nære relationer, og hvordan vi som samfund kan blive bedre til at opspore og sætte tidligt ind med den rette hjælp.

Social- og ældreminister Astrid Krag indleder og præsenterer sit syn på sagen i en videotale. Dernæst vil vi
gennem inspirationsoplæg fremlægge den nyeste viden om de barrierer og potentialer, der
eksisterer for at række ud efter hjælp, når man udøver vold.

Dialog mod Vold og Lev Uden Vold giver et indblik i de to organisationers arbejde med voldsudøverne. 

Og så kan du opleve Marius Råkil, direktør i Alternativ til Vold i Norge. Alternativ til vold har gennem 30 år udviklet sin egen metode til behandling af mænd (og kvinder), der udøver vold i nære relationer. Med rigtig gode resultater. Marius Råkil er specialist i klinisk psykologi og har mere end 25 års erfaring med området. Han holder oplæg og underviser både nationalt og internationalt. Råkil har udgivet en række artikler og bogkapitler i ind- og udland og har været medlem af det statsudnævnte udvalg i Norge om mænd, ligestilling og vold i hjemmet.

Vi slutter dagen af med en politisk debat af de mulige løsninger til, hvordan vi som samfund fremover kan hjælpe bedre og tidligere, før volden eskalerer og følgevirkningerne bliver voldsomme. Her deltager foreløbig Pernille Skipper (Enhedslisten), Karina Adsbøl (Dansk Folkeparti), Lars Aslan Rasmussen (Socialdemokratiet) og Samira Nawa (Radikale Venstre).

Spørgsmål og yderligere info:

Kontakt presse- og kommunikationschef Asbjørn Lindsø: 3149 4441 / al@levudenvold.dk.

Tryk her for at komme væk fra denne side