Konference om psykisk vold

konference om psykisk vold, lev uden vold

Tid og sted

Tirsdag den 28. august
Kl. 13.00-16.00
Christiansborg, Landstingssalen

Baggrund for konferencen

Desværre, bliver rigtig mange udsat for psykisk vold i en nær relation – det gælder både børn, unge og voksne. Den psykiske vold kommer til udtryk ved en systematisk nedbrydning og længerevarende kontrol og rammer den udsatte mindst lige så hårdt som den fysiske vold. Psykisk vold kan dog være sværere at opdage, fordi den ikke kan ses på samme måde som den fysiske vold.

For at bekæmpe den psykiske vold skal vi bl.a. nedbryde tabuet om volden og sikre, at vi alle bliver bedre til at spotte volden. Det kræver mere viden om volden.

Til konferencen ønsker vi at kvalificere debatten om psykisk vold i nære relationer med viden på området og rette opmærksomheden mod, hvordan vi understøtter og sikrer den bedst mulige implementering af den kommende kriminalisering.

Om konferencen

 • Til konferencen vil der blive præsenteret ny viden og forskningsresultater angående psykisk vold i nære relationer. Vi vil få besøg af en dansk forsker samt af en udenlandsk forsker, som kan fortælle, hvilke tiltag man har gjort i udlandet i forbindelse med psykisk vold.
 • Til konferencen vil der desuden være to paneler, hvor det ene består af en række relevante aktører på området, der vil give deres syn på, hvad der skal til for at bekæmpe psykisk vold. Det andet panel består af en række politiske ordførere, der vil forholde sig til aktørernes syn på psykisk vold og den viden, der er blevet præsenteret.

Programmet

Se også hele programmet her.

Kl.13.00-13.15
Velkomst ved moderator Gitte Hansen, Trine Bramsen, retsordfører, Socialdemokratiet, og Lotte Grostøl, sekretariatsleder i Lev Uden Vold

Kl. 13.15-13.25
Tale af Eva Kjer Hansen, ligestillingsminister, Venstre

Kl. 13.25-13.50
Præsentation af ny viden og forskningsresultater ved Mai Heide Ottosen, seniorforsker, VIVE

Kl. 13.50-14.05
Konsekvenser af psykisk vold ved Helene Oldrup, specialkonsulent, Lev Uden Vold

Kl. 14.05-14.30
Perspektiver på debatten fra aktører

Kl. 14.30-14.55
Pause – kaffe og kage

Kl. 14.55-15.25
Foreløbige erfaringer med “coercive control” i UK ved Charlotte Barlow, Lektor i Kriminologi, Lancaster University

Kl. 15.25-15.55
Politisk debat med ordførere

Kl. 15.55-16.00
Afrunding

Oplægsholdere og paneldeltagere

Politikere:

 • Eva Kjer Hansen, ligestillingsminister, Venstre
 • Trine Bramsen, retsordfører, Socialdemokratiet
 • Karina Adsbøl, ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti
 • Josephine Fock, retsordfører for Alternativet
 • Martin Geertsen, ligestillingsordfører, Venstre

Forskere:

 • Mai Heide Ottosen, seniorforsker, VIVE
 • Charlotte Barlow, Lektor i Kriminologi, Lancaster University
 • Helene Oldrup, specialkonsulent, Lev Uden Vold

Aktører:

 • Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Helle Hundahl, psykolog, Statsforvaltningen
 • Lillian Bondo, formand, Jordemoderforeningen
 • Tenna Wilbert, Politiinspektør, fg, Rigspolitiet og Nationalt Forebyggelsescenter
 • Lotte Grostøl, sekretariatsleder, Lev Uden Vold

Moderator: Gitte Hansen, journalist og vært, P1 Debat, Danmarks Radio

Tilmelding – Venteliste

→ Bemærk, der er venteliste til konferencen og derfor lukket for tilmeldinger.

Skriv til so@levudenvold.dk, hvis du har nogen spørgsmål.

Væk fra denne side