Arrangementer

Her kan du løbende finde relevante arrangementer med fokus på vold i nære relationer og vold i familien. I Danmark såvel som internationalt.

Lev Uden Vold vil selv løbende afholde arrangementer i form af seminarer, konferencer mv. for at øge kendskabet til og viden om vold i nære relationer.

Afholder I et arrangement, som vil være relevant at lægge på hjemmesiden, eller er I interesseret i at arrangere en workshop, foredrag eller lignende i samarbejde med os, er I velkommen til at kontakte os.

arrangementer lev uden vold

Vi opdaterer løbende nye arrangementer.


Konference: Slip volden – opsporing og tidlig indsats

Lev Uden Vold
Den 9. september 2020 fra kl. 13.00-16.00
Nationalmuseet, København

Lev Uden Vold afholder i september 2020 en konference, der sætter fokus på forebyggelse af vold i nære relationer via opsporing af og tidligt indsats over for personer, der udøver vold i nære relationer.

Det er afgørende, at vi kan tilbyde behandling til personer, der udøver vold, hvis vi som samfund skal lykkes med at bekæmpe vold i nære relationer i Danmark. Derfor vil vi til konferencen se nærmere på, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at opspore og sætte ind med hjælp langt tidligere, end det ofte er tilfældet i dag.

Læs mere om konferencen her.

Væk fra denne side