Arrangementer

Her kan du løbende finde relevante arrangementer med fokus på vold i nære relationer og vold i familien. I Danmark såvel som internationalt.

Lev Uden Vold vil selv løbende afholde arrangementer i form af seminarer, konferencer mv. for at øge kendskabet til og viden om vold i nære relationer.

Afholder I et arrangement, som vil være relevant at lægge på hjemmesiden, eller er I interesseret i at arrangere en workshop, foredrag eller lignende i samarbejde med os, er I velkommen til at kontakte os.

arrangementer lev uden vold

Der vil løbende blive opdateret med nye arrangementer.


VOLDsom arv: TUBA-konferencen 2019

Den 26. og 27. marts 2019
Odense Congress Center

TUBA inviterer til konference + dagkursus i Odense Congress Center. Temaet er senfølger af psykisk og fysisk vold i opvæksten, og hovedtaleren er den norske psykolog og stifter af Alternativ til Vold (ATV), Per Isdal.

Konferencen er målrettet dig, der arbejder med udsatte børn og unge eller har rådgivnings- og samtaleforløb med udsatte børn, unge og voksne fra familier med dysfunktionelle forhold. Det kan for eksempel være som psykolog, terapeut, socialpædagog, familiebehandler, socialrådgiver, lærer eller ansat på et krisecenter.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.


Nordiske Kvinder Mod Vold 2019

Den 20. – 22. september 2019
Hotel Scandic Copenhagen

Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) er en årlig konference, hvor kvindekrisecentre, NGO’er, kvindeorganisationer og andre interesserede fra hele Norden samles til  læring og debat om vold mod kvinder og børn og vold i nære relationer generelt.

Værten for årets konference er Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) med teamet ”Børn udsat for vold – om børns vilkår i familier med vold i nære relationer”.

Konferencen er målrettet dig, der arbejder med udsatte børn og kvinder i NGO-branchen, krisecentrene eller hvis du har en faglig interesse for vold i nære relationer i Norden.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Væk fra denne side