Arrangementer

Her kan du løbende finde relevante arrangementer med fokus på vold i nære relationer og vold i familien. I Danmark såvel som internationalt.

Lev Uden Vold vil selv løbende afholde arrangementer i form af seminarer, konferencer mv. for at øge kendskabet til og viden om vold i nære relationer.

Afholder I et arrangement, som vil være relevant at lægge på hjemmesiden, eller er I interesseret i at arrangere en workshop, foredrag eller lignende i samarbejde med os, er I velkommen til at kontakte os.

arrangementer lev uden vold

Der vil løbende blive opdateret med nye arrangementer.


Partnervold – konference om kommunernes hjælp og tilbud

Den 21. oktober 2019
Fællessalen, Christiansborg

Lev Uden Vold afholder en konference på Christiansborg om kommunernes hjælp og tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere.

Til konferencen præsenterer Lev Uden Vold en ny undersøgelse af kommunernes indsatser over for partnervold og forskningsresultater fra udlandet. Der vil også være oplæg om gode eksempler på kommunale indsatser målrettet partnervold og to forskellige paneldebatter. Den ene med faglige aktører, der på forskellig vis arbejder med vold i nære relationer eller i kommunalt regi. Den anden med politiske ordførere.

Konferencen er målrettet ledere og ansatte i kommunalt regi, NGO-branchen, krisecentrene og andre fagprofessionelle og politikere med faglige interesse for vold i nære relationer.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Væk fra denne side