Ny rapport om ambulante indsatser til kvinder og mænd udsat for vold

Socialstyrelsen har netop udgivet en screeningsrapport om ambulante indsatser til kvinder og mænd, som er udsat for vold i nære relationer.

Screeningsrapporten fra Socialstyrelsen om ambulante indsatser til kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer har flere formål.

Rapporten bidrager med viden om voldudsatte, som ikke tager ophold på krisecenter, formidler viden om ambulante tilbud til voldsudsatte og præsenterer otte kerneelementer for virksomme indsatser til målgruppen.

Find hele screeningsrapporten og de tilhørende bilag her. Du kan også læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

I tilblivelsen af rapporten er der foretaget interviews med kommuner og indhentet viden fra praksisfeltet blandt danske og nordiske indsatsejere. Ligesom der er foretaget et litteraturstudie.

På baggrund af dette har det været muligt at beskrive kommunernes efterspørgsmål og behov for indsatser til voldsudsatte kvinder og mænd.

Kommunernes efterspørgsel på nye indsatser

Rapporten viser, at kommunerne oplever et behov for en helhedsorienteret, ambulant indsats, der også har fokus på opsporing. I rapporten sammenfattes kommunernes efterspørgsel på nye indsatser i følgende fire kategorier:

 • Behov for opsporende indsatser
 • Behov for viden og indsatser til mænd
 • Behov for mindre indgribende indsatser
 • Behov for en helhedsorienteret indsats, som er målrettet voldsudsatte specifikt

I Lev Uden Vold udgav vi i sommeren 2019 en undersøgelse af kommunernes praksis og indsats i forbindelse med partnervold. Undersøgelsen viser ligesom denne, at flere kommuner oplever udfordringer med at opspore partnervold samt med at tilbyde indsatser, der er specifikt målrettet voldsudsatte og voldsudøvere.

Hvordan kommer vi volden til livs?

Ud fra vores tidligere undersøgelse af kommunernes praksis og indsats i forbindelse med partnervold er det tydeligt, at der er brug for bedre rammer for kommunernes arbejde med partnervold for at komme volden til livs.

I Lev Uden Vold mener vi, at det kan gøres ved at gennemføre nationale mål og retningslinjer for kommunernes arbejde med at nedsætte antallet af voldsudsatte. Samtidig skal vi opkvalificere kommunale sagsbehandlere med mere viden om vold i nære relationer og sikre retten til flere og bedre tilbud i kommunerne til både voldsudsatte og voldsudøvere.

Vi indleder gerne en dialog med interesserede kommuner om et partnerskab mellem Lev Uden Vold og kommunen, der skal sikre en skærpet og helhedsorienteret indsats mod vold i nære relationer i kommunen.

Hvad virker i arbejdet med udsatte og udøvere af vold?

Den nye rapport fra Socialstyrelsen præsenterer anbefalinger til otte kerneelementer, som vurderes at være virksomme og væsentlige for, at en indsats virker. Seks af kerneelementerne er faglige og har fokus på selve den indsats, der leveres til borgeren, mens de to sidste elementer drejer sig om de organisatoriske rammer for indsatsen.

Kernelementerne er:

 • Relationsopbygning
 • Borgerens sikkerhed
 • Borgerens erkendelse af volden
 • Borgerens mestrings- og handlekompetence
 • Fokus på spejling
 • Aktivering af positivt netværk
 • Koordineret samarbejde
 • Opsporing

Som inspiration til, hvordan kerneelementerne kan bruges, er der udarbejdet et eksempel på en indsatsmodel og en tilhørende omkostningsvurdering.

Find hele den nye screeningsrapport om ambulante indsatser til kvinder og mænd samt de tilhørende bilag her.

Som en opfølgning på Lev Uden Volds undersøgelse af kommunernes praksis og indsats i forbindelse med partnervold samlede vi desuden et inspirationskatalog, der fremhæver gode eksempler på målrettede tiltag og indsatser, som kommunerne kan sætte i gang for at imødekomme de generelle udfordringer i arbejdet med partnervold.

Eksemplerne i inspirationskataloget bidrager til et tydeligt beredskab på voldsområdet i kommunerne og et større fokus på opsporing af voldsudsatte og voldsudøvende borgere.

Derudover er der også eksempler på kommuner, der tilbyder målrettede rådgivning- og behandlingstilbud, som er udviklet til specifikt at kunne håndtere partnervoldsproblematikker og hjælpe voldsudsatte og voldsudøvere til at bryde med volden.

Vi har desuden også produceret et inspirationshæfte til fagpersoner om opsporing af personer udsat for vold i nære relationer, som kan bruges af medarbejdere i kommunen.


VIL DU FØLGE MED PÅ MAIL?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor:

Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt.

Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig.

Tilmelding til nyhedsbrev

 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer din mail og dit navn.
Væk fra denne side