Årsstatistik 2018: Kvinder og børn på krisecenter

∣ Socialstyrelsen ∣ Danmark ∣ 2019 ∣ Årsstatistik 2018 kvinder og børn på krisecenter

Rapporten udgør en årsstatistik, fra 2018 over kvinder og børn på krisecenter.

Læs hele årsstatistikken over kvinder og børn på krisecenter i 2018 her.

Hvert år indsamler Socialstyrelsen oplysninger om kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter, og henvendelser til krisecentre om voldsudsatte kvinder.
Årsstatistikken rummer udvalgte nøgletal og temaanalyser og giver blandt andet viden om:
  • Typer af vold, som kvinder på krisecenter har været udsat for
  • Henvendelser om ledig plads
  • Vold, som børnene har været vidne til
  • Kvindernes bopæl efter krisecenterophold
  • Kvinder med gentagne ophold

Og meget mere.

Derudover findes der tre temaanalyser:

  • Vold, som kvinderne og børnene har været udsat for
  • Varighed af kvindernes voldsudsættelse
  • Kvinder og børn med gentagne krisecenterophold i alt i livet

Bemærk, at mange af tallene refererer til ophold, ikke personer.

Læs hele rapporten over kvinder og børn på krisecenter 2018 her.

Her kan du læse årsstatististikken over kvinder og børn på krisecenter i 2017.

Væk fra denne side