Nye tal om voldsudsatte kvinder med ophold på krisecenter

Børne- og Socialministeriet har netop offentliggjort Socialpolitisk Redegørelse 2018, som for første gang indeholder tal om voldsudsatte kvinder på krisecenter.

I 2017 påbegyndte omkring 1.500 kvinder et ophold på et kvindekrisecenter. De voldsudsatte kvinder med ophold på landets kvindekrisecentre udgør en meget udsat gruppe i samfundet. Og mange af kvinderne har et komplekst støttebehov og er derfor i kontakt med flere forskellige dele af velfærdssystemet.

Det fremgår af Børne- og Socialministeriets rapport Socialpolitisk Redegørelse 2018. Her har man i temakapitlet ”Kvinder på kvindekrisecentre” set nærmere på de voldsudsatte kvinders uddannelse og beskæftigelse i perioden op til, at kvinderne bliver indskrevet på et krisecenter.

Temakapitlet er baseret på oplysninger fra den nye kvindekrisecenterstatistik, der indbefatter et register om kvinder på landets kvindekrisecentre.

Du kan se hele Socialpolitisk Redegørelse 2018 her.

Udvalgte tal om kvinder på krisecenter

Blandt de kvinder, som påbegyndte et ophold på kvindekrisecenter i 2017, har en ud af tre været i kontakt med den regionale sygehuspsykiatri i perioden 2012-2016. Det er omkring fire gange så mange som andre kvinder mellem 18 og 64 år, hvor omkring 8 procent har haft kontakt til psykiatrien i samme periode.

Mange af kvinderne har modtaget behandling på grund af en række stressrelaterede diagnoser som bl.a. angst og depression i årene op til deres ophold på et krisecenter i 2017. Kontakt til og behandling hos egen læge og privatpraktiserende speciallæge indgår ikke i tallene.

Det fremgår også af tallene, at kvinderne har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Ser man over en 5-årig periode ledende op til deres ophold, har kun omkring halvdelen været i beskæftigelse i mindst ét år.

Kun omkring en tredjedel af kvinderne var i beskæftigelse eller i gang med uddannelse året inden, de påbegyndte deres ophold på et kvindekrisecenter. Og for kvinderne med påbegyndt ophold på kvindekrisecenter i starten af 2017, var det halvdelen af kvinderne, som hverken havde gennemført eller var i gang med en ungdomsuddannelse.

I 2017 havde omkring 0,5 pr. 1.000 18-64-årige kvinder med dansk oprindelse ophold på et kvindekrisecenter i Danmark. For kvinder med ikke-vestlig oprindelse var tallet omkring 4 kvinder pr. 1.000 kvinder. Det er omkring ni gange så mange som blandt kvinder med dansk oprindelse.

Hvad kan vi bruge tallene til?

I Lev Uden Vold er vi ikke i tvivl om, at ovenstående tal tydeligt viser, at den hjælp, kvinderne har behov for, skal være kvalificeret og i højere grad tilpasset den enkelte kvindes behov.

Tallene viser også, at vi skal være langt bedre til at spotte volden fx indenfor psykiatrien og i kommunernes jobcentre, når det tyder på, at kvinderne kommer der, før de kommer på et krisecenter. Ved at spotte volden tidligere og sætte hurtigere ind med hjælp kan vi sikre, at den ikke eskalerer og fx ender i et krisecenterophold.

I Lev Uden Vold er vi lige nu i gang med et større projekt, hvor vi undersøger og afdækker, hvilke tilbud kommunerne har til voldsudsatte kvinder, mænd og børn. Samt hvilket fokus der er på opsporing. Resultaterne herfra vil gøre os klogere på både indsatsen, potentialet og eventuelle barrierer.

Du kan finde hele rapporten Socialpolitisk Redegørelse 2018 her.

Socialpolitisk Redegørelse er en samlet opfølgning på regeringens 10 mål for social mobilitet, der går ud på, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte. Målene sætter retning for socialpolitikken og skal fremme mere virksomme sociale indsatser.

 


Vil du følge med på mail?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor:

Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt.

Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig.

Tilmelding til nyhedsbrev

  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer din mail og dit navn.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Væk fra denne side