Den socialfaglige definition af psykisk vold er nu klar

|

Kategorier

Nyheder
|

Arbejdet med at udvikle en socialfaglig definition af psykisk vold er nu færdigt.

Med støtte fra Oak Foundation har vi den seneste tid arbejdet med at udvikle en fælles socialfaglig definition og forståelse af psykisk vold. Definitionen ligger nu klar.

Den overordnede socialfaglige definition af psykisk vold i nære relationer lyder som følgende:

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

Med denne definition følger et notat, der uddyber definitionen og beskriver baggrund og formål.

⇒ Find hele notatet om den socialfaglige definition her.

 

Målet med definitionen

I arbejdet med psykisk vold er det afgørende, at der er en klar bevidsthed om, hvad det er, vi taler om.

Det er målet og ambitionen, at definitionen skal give et fælles grundlag at tale om psykisk vold ud fra. Det gælder især blandt de fagprofessionelle, der skal bidrage til at opspore, forebygge og håndtere volden. Men også blandt befolkningen generelt.

Den socialfaglige definition er på den baggrund bredere end den kommende strafferetlige definition, der bliver udviklet i forbindelse med den ventede kriminalisering af psykisk vold. Den strafferetlige definition skal bruges til at retsforfølge, mens den socialfaglige definition skal bruges til at skabe en fælles forståelse hos de fagpersoner, der møder volden i deres arbejde.

Kvalificering af arbejdet

Som en del af projektet har vi afholdt to seminarer, hvor vi har inviteret aktører på området for at få kvalificeret arbejdet. Til hvert seminar har 40-50 forskellige aktører givet input til definitionen, og en arbejdsgruppe har arbejdet med udarbejdelsen af definitionen på baggrund af både oplæg, workshops og skriftlig feedback fra deltagerne på de to seminarer.

Med den kommende kriminalisering af psykisk vold og en national handleplan mod bl.a. psykisk vold, vil der komme øget viden og flere erfaringer fra arbejdet med psykisk vold. På den baggrund er den socialfaglige definition ikke endegyldig, men vil blive genbesøgt efter et stykke tid for at se, om der er behov for præciseringer. Her vil vi igen invitere relevante aktører, der skal hjælpe med præciseringen.

Find hele notatet om den socialfaglige definition her.

 


Vil du følge med på mail?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor:

Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt.

Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig.

Tilmelding til nyhedsbrev

  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer din mail og dit navn.
Væk fra denne side