Voldsudsatte kvinder bliver alt for længe i det voldelige forhold

Årsstatistikken over kvinder og børn på krisecenter i 2017 er netop blevet udgivet. Den viser bl.a., at mange af kvinderne lever flere år i voldelige forhold.

59 procent af de voldsudsatte kvinder med ophold på et krisecenter i 2017 kom fra et forhold, hvor volden havde stået på i mere end 3 år.

13 procent af kvinderne har været udsat for vold i over 10 år i deres seneste forhold, inden de fik ophold på et krisecenter.

Det viser tal fra Socialstyrelsens årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter i 2017. Du kan finde hele årsstatistikken her.

”Kvinderne lever alt for længe med volden, og fokus på opsporing og forebyggelse er derfor vigtigt, hvis vi skal få kvinderne hurtigere ud af de voldelige forhold,” siger sekretariatsleder i Lev Uden Vold, Lotte Grostøl.

I Lev Uden Vold har vi netop lavet en kortlægning over redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer, som kan hjælpe fagfolk, når de møder volden i deres arbejde. Find kortlægningen her.

Vigtigt fokus på psykisk vold

Kvinderne med ophold på et kvindekrisecenter kan have været udsat for én eller flere typer af vold. De kan have været udsat for fysisk vold, psykisk vold, materielle ødelæggelser, økonomisk kontrol og/eller seksuelle overgreb.

97 procent af kvinderne angiver, at de har været udsat for psykisk vold, mens 83 procent angiver, at de har været udsat for fysisk vold.

Det er vigtigt, at vi sætter ind over for den psykiske vold, som kan have alvorlige konsekvenser for den udsatte. Det viser en kortlægning, vi netop har lavet i Lev Uden Vold.

”Kortlægningen viser, at udover at være skyld i generel mistrivsel hos den udsatte, så er angst, depression og PTSD nogle af konsekvenserne af psykisk vold” siger specialkonsulent i Lev Uden Vold, Helene Oldrup.

Justitsministeren har meddelt, at regeringen vil kriminalisere psykisk vold. Det er et vigtigt og afgørende skridt, og vi skal sikre, at det bliver implementeret bedst muligt.

Flere tal fra årsstatistikken:

  • Danmarks Statistik har opgjort, at der i 2017 er blevet indskrevet 1.687 kvinder og 1.649 børn på et krisecenter.
  • Når kvinder indskrives på et kvindekrisecenter, har de ofte deres børn med. Størstedelen af både piger og drenge på krisecenter er 0-6 år.
  • 27 procent af børnene har angivet, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold, og 54 procent har angivet, at de har været udsat for psykisk vold. 14 procent af børnene har angivet, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for materiel vold. 37 procent af børnene har angivet, at de ikke har været udsat for nogen af de tre voldstyper (fysisk vold, psykisk vold og materiel vold).
  • I størstedelen af de registrerede henvendelser, svarende til 59 procent, er henvendelsen kommet fra en voldsudsat kvinde. 12 procent af henvendelserne er kommet fra den sociale bagvagt, døgnvagt eller sagsbehandler i kommunen. 3 procent og 1 procent af henvendelserne er kommet fra henholdsvis politiet og sygehus/skadestue.

Find hele årsstatistikken over kvinder og børn på krisecenter i 2017 her. 

 


Vil du følge med på mail?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor:

Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt.

Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig.

Tilmelding til nyhedsbrev

  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer din mail og dit navn.
Væk fra denne side