Kortlægning af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer

|Mette Volsing og Katja Lund Knudsen ∣ Danmark ∣ Lev Uden Vold ∣ 2018 ∣

Kortlægningen giver et overblik over vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer, som er tilgængelige og anvendes i en dansk kontekst.

Målet med kortlægningen er at hjælpe de fagprofessionelle, når de i arbejdet som enten sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver møder familier med vold.

Læs hele kortlægningen af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer.

Kortlægningen viser bl.a., at der i dag særligt findes en række redskaber og vejledninger til opsporing af børn, der er udsat for vold. Omvendt er redskaberne til opsporing af vold blandt unge og voksne mere begrænset.

Kortlægningen er baseret på søgning på hjemmesider hos nationale og regionale aktører (socialområdet, sundhedsområdet, politi- og retsvæsen, uddannelsesområdet, asylområdet samt offentlige og semi-offentlige organisationer).

Væk fra denne side