Lovændring i januar 2018 får betydning for voldsudsatte

|

Kategorier

Nyheder
|

Den 1. januar 2018 træder en lovændring i kraft, som får betydning for voldsudsattes ophold på krisecentre og andre boformer samt muligheden for at klage.

Den nye lovændring i 2018 sker i forhold til servicelovens §109 og §110.  Der er tale om en ændring af loven om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Du kan læse mere om lovændringen på vores side med juridiske notater.

Den nye lovændring får betydning for voldsudsatte og deres ophold på krisecentre og boformer samt muligheden for at klage over afgørelser om optagelse og udskrivning på krisecentre og andre boformer.

Fra 1. januar 2018 lovfæstes det gældende princip om, at det alene er lederen af krisecentret eller boformen, der kan træffe afgørelsen om en udskrivning. Ligesom det bliver muligt at klage til Ankestyrelsen over afgørelser om optagelse og udskrivning på krisecentre og andre boformer.

Er du interesseret i mere viden om lovgivningen på området, kan du læse mere på vores side om lovgivning.

 

 


Vil du følge med på mail?

Har du lyst til at følge med i vores arbejde via et nyhedsbrev, kan du tilmelde dig nedenfor:

Nyhedsbrevet henvender sig primært til fagpersoner, der ønsker at modtage fagligt interessante nyheder, tendenser og statistik på området. Ligesom nyhedsbrevet kan indeholde informationer om Lev Uden Volds arbejde generelt.

Hvis du ikke er fagperson, men stadig er interesseret i området, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig.

Tilmelding til nyhedsbrev

  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer din mail og dit navn.
Væk fra denne side